The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Is verlossing mogelijk?
Moge de goddelijke genade en de meest uitgelezen zegeningen van de goeroe jullie de meest volledige vervulling van de verwachtingen van jullie hart verlenen, de grootste vervulling van het hoogste doel van het leven, zodat jullie hier in dit leven zelf, in dit lichaam zelf bevrijde wezens mogen worden, wezens voor wie leed, zorgen en begoocheling vreemdelingen zijn en geen betekenis hebben. Gebondenheid heeft geen betekenis. De dood heeft geen betekenis. Dat is het doel, dat is de opgave. Mogen jullie aldus vaststaan in een staat van verlichting en bewust zijn van jullie onsterfelijke aard.

De mogelijkheid hiervan werd telkens weer benadrukt en verklaard in de Schriften. Te worden bevrijd in dit leven, een jievanmoekti zijn, is het hoogste doel. Is het mogelijk? We kunnen geen direct antwoord geven op deze vraag, maar we kunnen beslist zeggen dat het niet onmogelijk is. Dat is genoeg als bevestiging. Dit betekent dat het mogelijk is, maar niet zo gemakkelijk als het eten van een stuk taart. Het eten is gemakkelijk, maar de bereiding vraagt veel werk.

Slechts denken aan God
Het belangrijkste punt voor jullie allen om te overwegen is dat de tijd snel gaat. Dagen worden weken, weken worden maanden, maanden worden jaren. Dag na dag vermindert de duur van jullie leven. Verscheidene verstrooiingen leiden onze geest af van het doel. Hoe kunnen jullie verwachten of hopen dat jullie leven zal worden bekroond met Godverwerkelijking, verlichting, verlossing, zaligheid, vrede en volmaaktheid? Hoe kunnen jullie dit verwachten?

Het is slechts mogelijk wanneer men onophoudelijk aan God denkt en aan God alleen met uitsluiting van alle andere gedachten. Voor zo iemand is er niet alleen de mogelijkheid, we mogen bijna met zekerheid zeggen (rekening houdend met de factor van Gods genade) dat het bereiken van de Godservaring in dit leven zelf een zekerheid is, zelfs nu en hier.

Hiervoor is het dat we moeten bidden. Voor dit is het dat we onophoudelijk inspanningen moeten doen, met nederigheid, zonder egoïsme, terwijl men er zich bewust van is dat deze beweging door God zelf op gang werd gebracht en wordt gedragen door zijn genade, waar ik nergens ben en Hij alleen is. En we bidden tot de Almachtige, het alles overstijgende Wezen, we bidden tot de heilige Meester dat ze deze zegening en gunst mogen verlenen aan jullie allen.

Volg je ster
Eerbiedig eerbetoon aan het hoogste Goddelijke Wezen en de oneindige universele Werkelijkheid, de beginloze en eindeloze, de grenzeloze en oneindige, het oneindige Absoluut Bestaan, Absoluut Bewustzijn en Absolute Zaligheid, het alles overstijgende Wezen, dat als men het bereikt, verlost van alle zorgen, lijden en smart. Men ervaart dan absolute zaligheid en staat vast in die zaligheid.

De intense verwachting om deze hoogste ervaring te bereiken, om deze grote zaligheid te ervaren werd hoog geprezen en aanbevolen door onze ouden. Dit intense verlangen of moemoekshoetva wordt niet gezien als een begeerte om iets voor jezelf te bereiken, een andere begeerte om te worden toegevoegd aan de andere begeerten die de geest kwellen. Het wordt niet gezien als een begeerte om iets te verwerven. Want het is het opgeven van de begeerte naar iets anders dat door God werd geschapen dat ons geschikt maakt voor zo'n grootse ervaring.

Het is daarom een volledig weggeven van alles, zoals de volstrekte verzaking van prins Siddhartha deed om een asceet in het woud te worden, een tapasvi. Het was de hoogste verzaking van raja Bhartrihari, van koning Gopichand. Ze bezaten alles wat koningen toekomt. Ze heersten over koninkrijken. Maar ze wisten dat God hen hier had gezonden om de hoogste ervaring te verwerven, dat het hoogste doel is waarvoor Hij ons zegende met deze grote verworvenheid van de menselijke status, die precies met dit doel van het bereiken van deze grote ervaring werd gegeven.

Het is op deze manier dat de hele kwestie van het zoeken naar het Hoogste moet worden gezien en begrepen. Het is ver van een zich op een negatieve manier afkeren van de wereld zoals velen de verzaker verwijten: "Je verafschuwt de wereld. Je vlucht weg. Je verwaarloost dit en dat en honderden andere betekenisvolle en belangrijke dingen. Het is tegengesteld aan Gods wil." Degenen die op die manier denken beseffen niet dat het juist deze verzaking is die de hoogste uitdrukking is van Gods wil.

Kritiek zal er altijd zijn. Je kunt de wereld niet veranderen. Je kunt de begrensde, enge visie en opinie van de wereld niet veranderen. Laat hen dus maar doen. Vrede zij met hen. Maar volg jij je ster. De hemelbewoners zullen zich verheugen. God zelf zal je gedrag goedkeuren. Hij zal je zegenen met genade. Dit is de waarheid.