The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Parels
uit Licht van Sivananda:

Deze verhalen verschenen in het tijdschrift
Over Zelfkennis
Morgenmeditatie
Een gehoorzame vrouw
Het varken dat indra was
Het verhaal van doerboeddhi
Psychohygiene
Geloof en devotie voor de goeroe
Het lied van de brahmaan
Waarom brahmanen niet drinken
De drie Da's
Uit de boeken van wijsheid
Wie ben ik?
Sivananda's Boodschap
De betekenis van Ekaadashi
Vedanta
Shankaara
De invasietheorie
Sarvam Hi Etat Brahma
God
Yoga en Ik
Slapeloosheid
Uit de Bhaagavata Poeraana
Uit hoofdstuk XX van de laatste boodschap hier op aarde van Shrie Krishna aan zijn discipel Oeddhava.
Vergelijk dit met hoofdstuk XIV van de Bhagavad Gietaa.
Uit de Bhaagavata Poeraana
Kennis door vernietiging van de goenas.
De Heer onderricht als een zwaan.
Ashtanga Yoga
 • Yama, niyama
 • Aasana, houding
 • Praanaayaama
 • Pratyaahaara
 • Dhaaranaa, concentratie
 • Dhyaana, meditatie
 • Samaadhi
 • Uit de Bhaagavata Poeraana
  Uit hoofdstuk VII

  Ieshaavaasyopanishad
  De oepanishad staat in bijna alle opsommingen van oepanishads op de eerste plaats, wellicht door de belangrijkheid van zijn inhoud en ook omdat hij de enige oepanishad is die volledig behoort tot een samhitaa, dat wil zeggen tot de verzameling van Vedische hymnen zelf. Hij wordt dan ook Samhitopanishad genoemd.

  In de zes uur durende film over het Mahaabhaarata-epos, die een aantal jaren geleden werd uitgezonden op de Nederlandse televisie, komt een interessante episode voor waarin aan Yoedhishthira, de oudste van de Paandavas, vragen worden gesteld.

  Tijdens de viering van ons veertigjarig bestaan in Oostende in december 2002 had ik de studie van de Gaayatrie Mantra op het programma gezet. We bestudeerden de mantra, leerden hem correct uitspreken en herhaalden hem een tijd bij wijze van meditatie. Ik vond het nuttig er nu ook iets over te schrijven.


  Uit: Licht van Sivananda, april 2003, vol. 446


  Spirituele injecties
  De oneindige bron
  Het symbool van het hoogste verlangen
  Van het universele tot het universele
  De filosofie van om

  Volgende tekst is de vertaling van hoofdstuk XII van Boek XI van de Bhaagavata Poeraana. In Boek XI geeft Krishna, voor hij de wereld verlaat, onderricht aan zijn discipel Oeddhava. Wat tussen haakjes in cursief staat is ofwel de vertaling van termen uit de hindoefilosofie, die op de keper beschouwd niet echt vertaalbaar zijn, of het zijn Sanskrittermen, die vooral voor kenners interessant zijn, of het is mijn eigen verklarende commentaar.

  Ik heb deze vertaling gemaakt op verzoek van een lezer. Het is een tekst waarin bhaktiof devotie en satsang of de omgang met wijzen worden opgehemeld. Het is een enigszins moeilijke, maar toch ook heel inspirerende tekst en ik kan hem vanuit mijn eigen ervaring volledig onderschrijven.

  Yoga - Tijdschrift mei 2004

  Yoga - Tijdschrift juni 2004

  Yoga - Tijdschrift september 2004

  Yoga - Tijdschrift oktober 2004

  Yoga - Tijdschrift november 2004

  Yoga - Tijdschrift december 2004

  Yoga - Tijdschrift januari 2005

  Yoga - Tijdschrift februari 2005

  Yoga - Tijdschrift maart 2005

  Yoga - Tijdschrift april 2005

  Yoga - Tijdschrift mei 2005

  TANTRA SAADHANAA

  Gnyaanadeva, een korte levensbeschrijving.

  Gnyaaneshvarie, hoofdstuk 8, (1 - 19)

  Gnyaaneshvarie, hoofdstuk 8, (20 - 28)

  Vishnoe Poeraana (Boek II, hoofdstukken XV en XVI)

  HET LIED VAN DE SANNYAASIN

  Vier dingen om te onthouden

  OVER HET ONDEELBARE - Kabier

  DE GEEST

  Dit verhaal komt voor in hoofdstuk 187 van de Aranyaka Parva van het Mahaabhaarata:

  Het pad van Yoga, het pad dat verlicht en verlost

  KROON VAN MENSELIJKE VERWORVENHEID - Swami Sivananda

  EEN GOEDE AFSLUITER

  UIT DE GEDICHTEN VAN TOEKAARAAM

  Sivananda - Het vuur van Sannyaasa

  Boeddha

  Alle leven is één

  Kabier - Sahaja

  Toespraak - Swami Chidananda

  Filosofie van de geest

  Satsang

  Krans van kennisgeheimen

  De glorie van de Gieta

  De manifestatie van Mohinie

  Mahaabhaarata-epos

  Het karnen van de melkoceaan

  De oudste beschaving bloeide in de Sarasvatievallei

  Shroeti Gieta

  Vormen van Bkakti

  Vande Maataram

  Swami Chidananda

  De Missie van Swami Sivananda

  Goeroepoernimaa boodschap van Goeroedev

  Goeroepoernimaa boodschap van Swami Krishnananda

  Goeroepoernimaa boodschap van Swami Chidananda

  De mens wikt God beschikt

  De ultieme reis

  Wat je kunt leren van Swami Chidananda's Leven


  Wil je het volledige tijdschrift lezen
  Yoga Magazine - Licht van Sivananda
  vraag een proefnummer aan

  Yoga c/o Kiekens
  Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst - België
  Tel. 053/77.74.90
  E-mail: info@yoga-vedanta-aalst.be