The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Wat is Yoga?
Het antwoord dat me direct in gedachten komt, is: Yoga is een staat van genade. De geest kent allerlei staten. De geest is nu opgewekt. Het volgende ogenblik zit hij diep in de put. Hij doet je tobben. Hij zorgt ervoor dat je vijanden krijgt en vrienden verliest. Hij doet je liegen en bedriegen. Hij houdt je uit je slaap. Enzovoort. Niemand kan het ontkennen.

De klassieke definitie van Yoga is: Yogashchittavrittinirodhah. Yoga is het beheersen van de golven in de geest. Het woord beheersen (nirodha) geeft aan dat de staat van Yoga de vrucht is van veel oefening. Het is zoals met boter. De boter zit in de melk. Je kunt echter maar boter eten en gebruiken als je de melk laat stremmen en als je ze hebt gekarnd. Je kunt boter natuurlijk ook kopen in de winkel. Maar hoe dan ook, alles heeft zijn prijs, slechts de kaas in de muizenval is gratis, maar de arme muis kan het niet navertellen.

De staat van genade, zoals ik Yoga omschreef, valt niet uit de lucht. Je krijgt hem niet cadeau. Je moet er een goede ontvanger van worden. Voor die staat hebben de Yogis een goed en mooi woord, namelijk bhakti. Dit wordt vertaald als devotie, maar het is toch veel meer dan dat. Ze zeggen dat je als je die staat verwerft Mastaraam bent, dronken van Raama of God. Je voelt je dan met alles verbonden en in de zaligheid. Alles is dan licht. Je kunt die staat ontwikkelen, zegt Goeroedev, door Japa, Kiertan, Satsang en Svaadhyaaya.

OM is een mantra. Een mantra is dat wat de geest beschermt. Herhaling van de mantra heet Japa of Japa Yoga. Maar voor Japa van OM is een bepaalde mate van rijpheid nodig. OM is de basis van vele mantras die tegemoet komen aan de noden van de verscheidene zoekers.

Kiertan
Als mantras worden gezongen, noemt men ze Naama, namen. Het zingen heet dan Kiertan of Naama Kiertan. Kiertan betekent: het bezingen van de kierti of faam van dat wat OM wordt genoemd.

Satsang is samenkomen op geregelde basis van gelijkgestemde zoekers. Gemeenschappelijke saadhanaa of oefening heeft een grote kracht.

Satsang
Satsang houdt ook je enthousiasme op peil. Satsang betekent ook: aan de voeten zitten van een wijze, aan de voeten zitten van iemand die je inspireert. De negende strofe van Shankara’s Bhaja Govindam zegt:

Satsangatve nissangatvam
nissangatve nirmohatvam
nirmohatve nishchalatatvam
nishchalatatve jievanmoektih

Van satsang komt onthechting
van onthechting komt vrijheid van begoocheling
wie vrij is van begoocheling is in zichzelf gevestigd
wie in zichzelf gevestigd is, wordt verlicht in dit leven