The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

BASIS VAN SAADHANAA

We weten dat saadhanaa moet worden gedaan. Hoe moet het worden gedaan? We hebben heel wat verkeerde samskaaras (onderbewuste indrukken). Hoe moet iemand dus eigenlijk saadhanaa doen? De Gietaa geeft enkele saadhanaas. Geen enkele hoeveelheid lezingen, geen enkele hoeveelheid lectuur kan je dichter bij het Aatman (het Zelf) brengen. Ze zijn alle nodig om te weten wat de Werkelijkheid is, maar: "Dit Zelf wordt niet bereikt door lezingen, door luisteren of nadenken." Het kan niet worden bereikt door een zwakkeling, maar het is weggelegd voor de held. "De geest overwinnen is alsof men zichzelf doodt." We begrijpen immers niet dat de geest verschillend van ons is. Maar dat is nochtans het belangrijkste punt. Jezelf niet langer vereenzelvigen met de geest betekent dat je een dodelijke slag toebrengt aan dat wat je in je bewustzijn altijd hebt gezien als jezelf. Een nieuw "mezelf" moet ontstaan. Niet-samenwerking met de geest in het viveka-aspect (onderscheidingsvermogen) van de zoeker kan in werking treden. Je zult dan weten dat de geest verschillend is van jezelf. Deze saadhanaa vereist moed.

Niemand houdt ervan aan de voeten van iemand te vallen, zichzelf als minder waard te beschouwen, daardoor aanvaardend dat er iemand is die op ieder vlak hoog boven ons verheven is. Dit brengt een revolutie te weeg in het bewustzijn van de zoeker. Pariprashnena: niemand wenst geweten te hebben dat er heel wat dingen zijn die hij niet weet. "Wie ben jij om mij te onderwijzen?" vraagt hij. Je moet dit aspect van je ego volledig opgeven en nederig de gids om hulp vragen en proberen de waarheid te achterhalen. Dan sevaa (dienen). We willen allen worden bediend, maar om dit aspect van het ego neer te slaan issevaa, dienen, dan ook het middel. Verzaak het ego. Dien de Goeroe, dien hem en dien hem. Vergeet je trots, je arrogantie en je abhimaana (egoïsme, vereenzelviging met het lichaam). Dien hem als een gewone slaaf. Op die manier wordt de fundering gelegd voor de latere saadhanaas, die er alle op berekend zijn het ego aan te vallen in zijn demonische aspecten en uiteindelijk de laatste sporen ervan uit te wissen in asmitaa zelf. Asmitaa (egoïsme) behoort tot het domein van de dualiteit en dus niet tot wat men wil bereiken. Blijf daarom het ego aanvallen, overwinnen, sublimeren en hervormen tot het schittert met de glorie van het universele Zelf, het oneindige "Ik ben Dat, Dat ben Ik".