The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

VOORWOORD

Sivananda Gita is een meesterwerk van Swami Sivananda.

Het beschrijft in weinig bladzijden de essentie van de verschillende strekkingen in Yoga en geeft de klassieke Sanskrittermen, die in elk van de gangbare systemen worden gebruikt.

Houd dit boekje steeds bij de hand voor dagelijkse studie. Je zult de Yogafilosofie leren. En wat meer is, het zal je helpen leven.

Laat je niet afschrikken door de religieuze toonaard waarin Swami Sivananda zijn lied (Gita) heeft getoonzet. Het woordje God bijvoorbeeld is in onze streken zwaar belast. Maar voor Swami Sivananda dekt het een zeer echte, tastbare werkelijkheid : God is datgene - of degene, als je wil - wat nodig is om alles te verklaren, het is de werkelijkheid van de dingen, het is datgene wat blijft terwijl alles verandert en vergaat, het is de werkelijkheid van je eigen wezen.

Lees en herlees Sivananda Gita met een open en ontvankelijke geest. Je zult er onschatbaar veel baat bij vinden. Swami Sivananda schreef niet met het hoofd, maar met het hart, en niet volgens horen zeggen, maar uit eigen ervaring.

Moge deze publicatie bijdragen tot de vorming van een juister begrip van de Yogawijsheid, moge het de vrede dienen en meebouwen aan een betere wereld.

Aalst, 1969
Sivanarayan