The Divine Life Society
Afdeling Aalst


Shrie Vishnoe Sahasranaama,
alfabetische lijst

A B C D E G H I J K L M
N O P R S T V Y


Aadhaaranilayah Basisloze basis 950
Aadidevah Eerste Deva 334, 490
Aadityah Heer van de aarde (zon) 39, 563
Aanandah Zaligheid 526
Aanandie Hij geeft zaligheid 560
Aashramah Veilige thuishaven 852
Aatmavaan Het Zelf van alle wezens 84
Aatmayonih Hij is zijn eigen moederschoot 985
Aavartanah Drijfkracht van de tijd 228
Abhipraayah Doel van degenen die de eeuwigheid zoeken 871
Abhoeh Ongeboren 437
Achalah Onbeweeglijk 745
Achintyah Voorbij het denken 832
Achyoetah Onveranderlijk, onwankelbaar 100, 318
Adbhoetah Wonder 895
Adhaataa Er staat niets boven Hem om Hem te bevelen 951
Adhishtaanam Substraat van het heelal 324
Adhokshajah Zijn vitaliteit vermindert nooit 415
Adhrishyah Onzichtbare Werkelijkheid 304
Adhritah Steunloos 842
Agraahyah Niet waar te nemen met de zinnen 55
Agrajah Eerstgeborene 891
Agranieh Gids 218
Ahah Schitterend als de dag 90
Ahahsamvartakah Hij regelt dag en nacht en schenkt vreugde aan al wat leeft 232
Ajah Ongeboren 95, 204, 521
Ajitah Onoverwinnelijk 549
Akroerah Nooit wreed 915
Aksharah Onvergankelijk 17
Aksharam Hij is het onvergankelijke 481
Akshobhyah Onverstoorbaar, onsterfelijk, onbeweeglijk 801, 999
Amaanie Zonder ijdelheid 747
Amaraprabhoeh Heer der goden 49
Ambhonidhih Oceaan 517
Ameyaatmaa Onmeetbaar 102, 179
Amitaashanah Zijn eetlust is onverzadigbaar 372
Amitavikramah Zijn stap is onmeetbaar 516, 641
Amoertih Vormloos 830
Amoertimaan Vormloos 720
Amoghah Hij stelt nooit teleur 110, 154
Amritah Onsterfelijk 119
Amritaamshoedbhavah Zoals de maan alle planten voedt, zo is Hij de bron van alle materie 283
Amritapah Drinker van de nectar 504
Amritaashah Zijn onvergankelijkheid is de bron van alle begeerten 813
Amritavapoeh Hij is onvergankelijkheid zelf 814
Amrityoeh Hij sterft nooit 198
Anaadih Zonder begin 941
Anaadinidhanah Ongeboren en onsterfelijk 42
Anaghah Zonder gebreken 146, 831
Analah Vitale factor van de levenskracht van grenzeloze grootheid 293, 711
Anaamayah Ziekteloos 689
Anantah Oneindig 659, 886
Anantajit Hij overwint altijd307
Anantaroepah Van eindeloze vormen 932
Anantashrieh Van eindeloze glorie 933
Anantaatmaa Oneindig Zelf 518
Anarthah Voor Hem is niets onvervuld 431
Anayah Zonder leider 400
Anekamoertih Veelvormig 721
Anieshah Niemand heerst over Hem 626
Anilah Hij is het leven dat beginloos en dakloos is en alle ervaringen verteert 234, 812
Animishah Hij knipoogt nooit 215
Anirdeshyavapoeh Buiten het bereik van woorden 177, 656
Aniroeddhah Onoverwinnelijk 185, 638
Anirvinnah Hi j kent geen teleurstelling of ontevredenheid 435, 892
Anivartie Hij wijkt nooit 596
Anivrittaatmaa Rimpelloos Zelf 774
Aniyamah Niemand legt Hem wetten op 865
Annaadah Hijzelf eet het voedsel 984
Annam Hijzelf is het voedsel 983
Anoeh Allerkleinst 835
Anoekoelah Vriend van iedereen 342
Anoettamah Allergrootst 80
Antakah Hij is de dood 520
Apaamnidhih Schat van water (oceaan) 323
Aparaajitah Onoverwinnelijk 716, 862
Apramattah Hij is nooit het slachtoffer van beoordelingsfouten 325
Aprameyah Onbeschrijflijk 46
Aprameyaatmaa Hij kan niet worden gekend als een voorwerp 248
Apratirathah Niet te evenaren 639
Apyayah Laatste rustplaats van het heelal 900
Araudrah In Hem is niets negatiefs 906
Aravindaakshah Zijn ogen zijn mooi als een lotus 347
Archishmaan Hij is licht 633
Architah Onophoudelijk vereerd 634
Arhah Onze overgave en devotie waardig 873
Arkah Zon (eerbiedwaardig) 795
Arthah Door iedereen vereerd (Hij is namelijk het geluk dat iedereen zoekt) 430
Asamkhyeyah Hij heeft ontelbare namen en vormen 247
Asat Niet-zijn 479
Ashokah Hij is zonder zorgen 336
Ashvatthah Levensboom 824
Atiendrah Hij overtreft de geest 157
Atiendriyah Buiten het bereik van de zinnen 169
Atoelah Onvergelijkelijk 355
Aushadham Hij is het enige geneesmiddel tegen zorgen 287
Avignyaataa Niet-kenner (Hij is kennis zelf) 482
Avyaktah Ongemanifesteerd 722
Avyangah Zonder onvolmaaktheden 129
Avyayah Onvernietigbaar 13
Ayamah Hij kent geen dood 866
Babhroeh Koning van de wereld 116
Bahoeshiraah Hij heeft vele hoofden 115
Bhagahaa Hij vernietigt de zes glories (Hij is meer dan deze) 559
Bhagavaan Hij bezit zes glories (bhagas wijsheid, onthechting, faam,. luister, weelde, kracht) 556
Bhaktavatsalah Zijn liefde kent geen grenzen 736
Bhaanoeh Hij schittert prachtig 284
Bhaarabhrit Hij draagt de last van het heelal 847
Bhartaa Heerser 33
Bhaaskaradyoetih Prachtig als de zon 282
Bhaavah Hij is het zijn van alle wezens en dingen 7
Bhaavanah Hij geeft 32
Bhayakrit Gever van vrees 833
Bhayanaashanah Vernietiger van alle vrees 834
Bhayaapahah Hij verdrijft alle vrees 935
Bheshajam Geneesmiddel 578
Bhiemah De verschrikkelijke 357, 948
Bhiemaparaakramah Onoverwinnelijk en vreesaanjagend 949
Bhishak Dokter 579
Bhoegarbhah Moederschoot van de aarde 71
Bhoejagottamah Meester van de slang 193
Bhoerbhoevassvastaroeh Sap van de levensboom in de drie werelden (slapen, waken, dromen) 967
Bhoeridakshinah Hij geeft met grote mildheid in alle offers 502
Bhoeshanah Hij verheerlijkt de wereld met zijn aanwezigheid 629
Bhoeshayah Hij rust op de aarde 628
Bhoetabhaavanah Verwekker van alle wezens 9
Bhoetabhavyabhavannaathah Heer van verleden, heden en toekomst 290
Bhoetabhavyabhavatpraboeh Heer van verleden, heden en toekomst 4
Bhoetabhrit Onderhouder van alle wezens 6
Bhoetaadih Eerste oorzaak 29
Bhoetakrit Schepper van alle wezens 5
Bhoetamaheshvarah Grote Heer van alle wezens 489
Bhoetaatmaa Het Zelf van alle wezens 8
Bhoetaavaasah Oorsprong van de schepping 708
Bhoetih Schatkamer van alle luister 630
Bhojanam Hij is voedsel 142
Bhoktaa Genieter 143, 500, 888
Bhraajishnoeh Essentie van alle licht 141
Biejamavyayam Onvergankelijk Zaad 429
Brahmaa Schepper 663
Brahrna Absoluut 664
Brahmagnyah Niemand kent Hem zoals Hij zichzelf kent 669
Brahmakrit Hij leeft in de Waarheid 662
Braahmanah Het hoogste Bewustzijn dat de Ene werkelijkheid is 667
Braahmanapriyah Beminde en minnaar van wijzen 670
Brahmanyah Ieders vriend 661
Brahmavit Kenner van Brahman 666
Brahmavivardhanah Buiten het bereik van het begrip Brahman 665
Brahmie Met Brahman 668
Brihadbhaanoeh Hij heeft eindeloze stralen 333
Brihadroepah Het heelal is zijn vorm 272
Brihat Allergrootst 836
Chakragadaadharah Hij draagt de diskus (geest) en de scepter (intellect) 546
Chakrie Drager van de discus (de geest iets wat men van zich afwerpt) 908, 995
Chalah Hij is het bewegende 746
Chandanaangadie Vreugde is zijn armband (sieraad) 740
Chandraamshoeh Zoals de maan geeft hij koelte, kracht en vreugde 281
Chaanoeraandhranishoedanah Hij overwon Chaanoera, (d.w.z. ook zijn machtigste vijand) 825
Chatoerasrah Hij is een vierkant (voor allen gelijk) 936
Chatoeraatmaa Viervoudig Zelf (het Ene Bewustzijn in waken, dromen, slapen en bovenbewustzijn) 137, 769
Chatoerbaahoeh Hij heeft vier handen 766
Chatoerbhaavah Bron van vier bewustzijnstoestanden 770
Chatoerbhoejah Hij heeft vier armen 140
Chatoerdamshtrah Hij heeft vier slagtanden 139
Chatoergatih Doel van alle vier 766
Chatoermoertih Hij heeft vier vormen 768
Chatoervedavit Kenner van de vier Vedas 771
Chatoervyoehah Hij heeft vier activiteiten 138, 767
Chhinnasamshayah Hij is zonder twijfel 623
Daamodarah Hij kan worden gekend met een geest die werd gezuiverd door zelfbeheersing 367
Daaroenah Meedogenloos 569
Daashaarhah Alle offers waardig 511
Dakshah Genie 423, 917
Dakshinah De edelmoedigste 918
Damah Zin van alle beproevingen 861
Damanah Hi j straft en verbetert 190
Damayitaa Heerser 860
Dandah Hij is een staf (Hij heerst) 859
Darpadah Hij maakt zoekers fier (op hun goddelijke waardigheid) 713
Darpahaa Vernietiger van hoogmoed 712
Devabhridgoeroeh Goeroe van de geest 493
Devah Hij schittert als het Zelf van allen 375
Devakienandanah Vreugde van Devakie 989
Deveshah Heer van alle Devas 492
Dhaama Grootste licht 211
Dhaataa Hij schraagt het heelal 43
Dhaatoeroettamah Allersubtielst 45
Dhanamjayah Van oneindige rijkdom 660
Dhaneshvarah Heer van alle weelde 474
Dhanoerdharah Houder van de boog 857
Dhanoervedah Hij onderricht de kunst van het boogschieten (juiste handeling) 858
Dhanvie Houder van de boog 76
Dhanyah Altijd gelukkig 754
Dharaadharah Enige basis van de wereld 756
Dharaniedharah Drager van de aarde 235
Dharmaadhyakshah Hij verlicht het Dharma (de functies) van lichaam, geest en intellekt 135
Dharmagoep Beschermer van Dharma 475
Dharmah Hij is van alles de eigenheid of wetmatigheid 403
Dharmakrit Hij handelt volgens Dharma 476
Dharmavidoettamah Grootste kenner van Dharma 404
Dharmayoepah Essentie van alle Dharma 438
Dharmie Basis van alle Dharma 477
Dhoeryah Hij draagt alle verantwoordelijkheden 329
Dhritaatmaa Hij wordt slechts gedragen door zichzelf 160
Dhroevah Standvastig 388
Dieptamoertih Van schitterende vorm 719
Dishah Gever van raad en wijsheid 940
Divahsprik Wijds als de hemel 571
Doehsvapnanaashanah Vernietiger van illusies 926
Doeraadharshah Onoverwinnelijk 81
Doeraarihaa Hij doodt demonische neigingen 781
Doeraavaasah Moeilijk te huisvesten 780
Doeratikramah Het is moeilijk Hem niet te gehoorzamen 776
Doerdharah Zelfs grote Yogis begrijpen Hem niet 266, 715
Doergah Vesting 779
Doergamah Hi j wordt met grote moeilijkheden gerealiseerd 778
Doerjayah OnoverwinneliJk 775
Doerlabhah Hij wordt verworven net grote inspanningen 777
Doermarshanah Onoverwinnelijk 205
Doeshkritihaa Vernietiger van alle kwaad 924
Dravinapradah Hij schenkt de weelde van de overvloed 570
Dridhah Standvastig 551
Driptah Dronken van zaligheid 714
Dyoetidharah drager van alle licht 756
Ekah Eén 725
Ekapaat Ondeelbaar 772
Ekaatmaa Het ene Zelf 965
Gabhastinemih Schitterend in het lichaam als het Licht van alle lichten 486
Gabhierah Onpeilbaar 543
Gabhieraatmaa Te diep om te meten 937
Gadaadharah Drager van de strijdknots 997
Gadaagrajah Door mantras aangeroepen 764
Gahanah Oninneenbaar 382, 544
Garoedadhvajah Hij voert een arend in zijn banier 354
Gatisattamah Hoogste doel 566
Ghritaashie Hij ontbeert niets 744
Gnyaanagamyah Hij kan worden bereikt door Gnyaana 497
Gnyaanamoettamam Hoogste wijsheid 454
Goehah Grot (Hij is verborgen) 383
Goehyah Geheimzinnig 542
Goenabhrit Basis van de goenas 839
Goeptah Goed verborgen 545
Goeroeh Leraar 209
Goeroetamah Grootste leraar 210
Gohitah Herder 591
Gopatih Gemaal van de aarde 495, 592
Goptaa Beschermer 496, 593
Govidaampatih Heer van alle zieners 188
Govindah Behoeder van Go (koeien, de spraak, de Vedas, de aarde) 187, 539
Graamanieh Herder van een grote kudde 219
Halaayoedhah De ploeg is zijn wapen 562
Hamsah Hij beweegt in alle lichamen 191
Harih Vernietiger (van het lijden) 650
Havih Hij zelf is het offer 698
Havirharih Hi j ontvangt alle offers 359
Hemaangah Hij heeft gouden ledematen 738
Hetoeh Oorzaak 366
Hiranyagarbhah Gouden ei (van de kosmos) 70, 411
Hiranyanaabhah Hij draagt de schepper in zijn navel 194
Hoetabhoek Ontvanger van alle eredienst 879, 887
Hrishiekeshah Heer van de zinnen 47
Ieshaanah Hij heerst over alles 64
Ieshvarah Heer van allen Almachtige 36, 74
Ijyah Vereerd in alle offers 446
Indrakarmaa Zijn daden zijn op voorspoed gericht 786
Ishtah Hij wordt door allen bemind 308
Jagadaadijah Moederschoot van al het geschapene 145
Jagatassetoeh Brug naar de vreugde van de oneindigheid 288
Jahnoeh Leider van alle mensen 244
Janajanmaadih Enige oorzaak van de geboorte van alle wezens 947
Jananah Schepper van alle wezens 946
Janaardanah Hi j geeft vreugde en zorgen 126
Janeshvarah Heer van alle schepselen 341
Janmamrityoejaraatigah Zonder geboorte, dood, groei en ziekte, 966
Jayah Overwinnaar 509
Jayantah Overwinnaar 798
Jetaa Hij heeft altijd succes 148
Jievah Het "ik" is in wezen niet verschillend van het Zelf 513
Jievanah Levensvonk 930
Jitaamitrah Hij overwint alle vijanden 524
Jitakrodhah Hij beheerst gramschap 462
Jitamanyoeh Overwinnaar van toorn 934
Jyeshthah Oudste, beste 67
Jyotih Licht 877
Jyotiraadityah Licht van de zon 564
Jyotirganeshvarah Heer van alle licht 619
Kaalah Hij is de tijd 418
Kaalaneminihaa Vernietiger van de tijd 642
Kaamadevah Belichaming van liefde 651
Kaamah Beminde 297
Kaamahaa, Hij vernietigt alle begeerten 294
Kaamakrit Hij vervult alle begeerten 295
Kaamapaalah Bevrediger van begeerten 652
Kaamapradah Hij vervult de begeerten van degenen die over Hem mediteren 298
Kaamie Zonder begeerten 653
Kaantah Hij is van een grote schoonheid 296, 654
Kaaranam Hij is de oorzaak 379
Kah Hij is het geluk 728
Kanakaangadie Hij draagt gouden armbanden 541
Kapiendra Heer van de apen 501
Kapih Hij drinkt water (onderhoudt de kringloop) 899
Kapilah Oudste filosoof 898
Karanam Hij is het instrument 378
Kartaa Hij is de doener 380
Kathitah Verheerlijkt in de Schriften 848
Kavih Hij ziet alles rechtstreeks 132
Keshavah Hij heeft prachtig haar (is aantrekkelijk) 23, 648
Keshihaa Doder van Keshi (demon) 649
Khandaparashoeh Houder van de bijl 568
Kim Wat? 729
Koembhah Hij is een pot (bevat alles) 635
Koemoedah Hij verblijdt de aarde 589, 807
Koendah Bloem 809
Koendalie Energie is zijn oorring 907
Koendarah Hij draagt de aarde 808
Koevaleshayah Hij rust op de wateren 590
Kramah Aldoordringend 79
Kratoeh Ook degenen die zoeken zonder inzicht, zoeken slechts Hem 448
Krishah Subtiel 837
Krishnah Grond van alle zaligheid zwart (Hij is de onzichtbare Werkelijkheid) 57, 550
Kritaagamah Auteur van de Schriften 655, 789
Kritaakritah Oorzaak en gevolg 136
Kritaantakrit Vernietiger van de schepping 537
Kritagnyah Hij is de schepping en de kenner van de schepping 82, 532
Kritakarmaa Al zijn daden zijn volbracht 788
Kritalakshanah Auteur van de Schriften 485
Kritih Hij maakt alle handelingen mogelijk 83
Krodhahaa Hij vernietigt toorn in zoekers 314
Krodhakritkartaa Hij wekt toorn op in zoekers tegen hun egoïsme 315
Kshaamah Hij vernietigt tenslotte alles 443, 854
Kshamah Zijn geduld is onuitputtelijk 442
Kshaminaamvarah Van eindeloos geduld 919
Ksharam Hij is het vergankelijke 480
Kshemakrit Hij "beschermt en leidt zoekers 599
Kshetragnyah Kenner van het veld. (lichaam en lichamelijke ervaringen) 16
Kshitieshah Heer van de aarde 991
Kshobhanah Bezieler 374
Lakshmie Rijkdom van het heelal 943
Lakshmievan Gemaal van Laxmie 361
Lohitaakshah Hij heeft rode ogen 58
Lokaadhyakshah Hij zit alle domeinen van ervaring voor 133
Lokabandhoeh Vriend van de wereld 733
Lokadhishthaanam Basis van de wereld 894
Lokanaathah Heer van de wereld 734
Lokasaarangah Essentie en bron van de wereld 783
Lokasvaamie Heer van het heelal 750
Lokatrayaashrayah Verblijfplaats van de drie werelden (basis van waken, dromen en slapen) 614
Maadhavah Gemaal van Maa (Lakshmie) 72, 167, 735
Maanadah Hij veroorzaakt met behulp van Maayaa de vereenzelviging met het lichaam 748
Maanyah Verering waardig 749
Maargah Hij is het pad 365, 397
Madhoeh Hij is honing 168
Madhoesoedanah Doder van de demon Madhoe 73
Mahaabalah Van grote kracht (almachtig) 172
Mahaabhaagah Hij bezit de grootste schoonheid 370
Mahaabhoetah Bron van de elementen 805
Mahaabhogah Zijn aard is zaligheid 433
Mahaaboeddhih Van grote intelligentie 173
Mahaadevah Grote Deva 491
Mahaadhanah Onuitputtelijke rijkdom 434
Mahaadridhrik Hij heft de berg op (biedt bescherming) 180
Mahaadyoetih Licht der lichten 176
Mahaagartah Bodemloze afgrond 804
Mahaahavih Grote overgave 678
Mahaahradah Koel en verfrissend bad 803
Mahaakarmaa Hij stelt grote daden 672, 787
Mahaakoshah Verborgen achter grote bedekkingen 432
Mahaakramah Hij heeft een grote stap 671
Mahaakratoeh Grootste offer 675
Mahaakshah Hij heeft grote oren 353
Mahaamakhah Aanwezig in alle offers 439
Mahaamanaah Hij heeft een grote geest 557
Mahaamaayah Grote illusie 170
Mahaamoertih Zijn vorm is de grootste 718
Mahaan Machtig 841
Mahaanidhih Grote schatkamer 806
Maharddhih Zijn voorspoed en macht zijn groot 350
Mahaarhah Hij verdient de hoogste eredienst 522
Mahaashaktih Almachtig 175
Mahaashanah Hij verslindt alles 303,
Mahaashringah Hij heeft een grote hoorn (biedt bescherming) 536
Mahaasvanah Machtig van klank 41
Mahaatapaah Zijn kennis, voorspoed en macht zijn groot 122
Mahaatejaah Van grote luister 673
Mahaavaraahah Groot everzwijn 538
Mahaavieryah Grote Essentie 174
Mahaayagnyah Hij is het grote offer van Japa 677
Mahaayajvaa Brenger van grote offers 676
Maharshi Kapilaachaaryah Hij manifesteerde zich als Kapila, grondlegger van de Saankhyafilosofie 531
Mahejyah Meest vereerd 447
Mahendrah God van de geest 268
Maheshvaasah Drager van de grote boog 181
Mahiebhartaa Gemaal van moeder aarde 182
Mahiedharah Steun van de aarde 317, 369
Mahodadhishayah Hij rust op de grote oceaan 519
Mahoragah Grote slang 674
Mahotsaahah Altijd vol van enthousiasme 171
Mangalamparam Hoogste voorspoed 63
Manoeh Denker 51
Manoharah Vreugde van de geest 461
Manojavah Sneller dan de geest 690
Mantrah Hij beschermt degenen die aan Hem denken 280
Mariechih Vol van licht 189
Medhajah Geboren uit onzelfzuchtigheid 753
Medhaavie Intelligentste 77
Mediniepatih Heer van de aarde 533
Moekoendah Verlosser, schenker van Moksha 515
Moektaanaamparamaagatih Einddoel van wijzen 12
Naaraayanah Hij verblijft in ieder hart 245
Naarasimhavapoeh Hij is half leeuw, half mens 21
Nahoeshah Hij bindt alle wezens met zijn Maayaa 312
Naikaatmaa Niet één-Zelf; Hij is het Zelf in alle wezens 468
Naikah Hij is het vele 726
Naikajah Geboren in vele vormen 690
Naikakarmakrit Hi j stelt vele daden 469
Naikamaayah Hij heeft vele denkbeeldige vormen 302
Naikaroepah Alles is zijn vorm 271
Naikashringan Hij heeft vele hoorns (manifestaties) 763
Nakshatranemih Centrum van de sterren 440
Nakshatrie Heer van de sterren 441
Nandah Vrij van vergankelijk genot 528
Nandakie Drager van het zwaard 994
Nandanah Schenker van zaligheid 527
Nandih Zijn aard is oneindige zaligheid 618
Narah Gids 246
Nayah Leider 399
Netaa Leider 222
Neyah Gids 398
Nidhiravyayah Onuitputtelijke schatkamer 30
Nigrahah Doder 761
Nimishah Hij houdt de ogen gesloten 214
Nirgoenah Zonder Goenas 840
Nirvaanam Altijd vrij 577
Nishthaa Verblijfplaats van alle wezens 583
Nivrittaatmaa Zuiver Zelf, zonder zintuiglijkheid 229, 597, 774
Niyamah Autoriteit 161
Niyantaa Niemand staat boven Hem 864
Nyaayah Hij is rechtvaardigheid 221
Nyagrodhah Hij bestuurt alles, maar blijft verborgen 822
Oedbhavah Hoofdbron, schepper 373, 790
Oediernah Grote oneindigheid 624
Oedoembarah Hij voedt alle wezens 823
Oegrah De verschrikkelijke 421
Oependrah Hoger dan Indra (de geest) 151
Oerdhvagah Top van alles 954
Oerjitah Van grenzeloze kracht 156
Oerjitashaasanah Zijn hand regelt alles 910
Oettarah Hij heft ons op 494
Oettaaranah Redder uit de oceaan van verandering 923
Ojastejodyoetidharah Hij bezit alle kracht, licht en schoonheid 275
Paapanaashanah Meditatie over Hem bevrijdt van alle kwaad 992
Paavanah Hij veroorzaakt alle beweging, Hij is de grote zuiveraar 292, 611
Padamanoettamam Van ongeëvenaarde volmaaktheid 732
Padmagarbhah Er wordt over Hem gemediteerd in de lotus van het hart 348
Padmanaabhah Het heelal ontspringt aan zijn navel als een lotus 48, 196, 346
Padmanibhekshanah Hij heeft ogen als een lotus 345
Padmie Hij houdt een lotus in zijn hand 344
Panah Hoogste autoriteit 958
Paramaspashtah Uiterst duidelijk 390
Paraayanam Doel waarvan niemand verlangt terug te keren 585
Paramaatmaa Hoogste Zelf 11
Parameshthie Gevestigd in zijn eigen glorie 419
Parameshvarah Almachtig 377
Pararddhih Hij bezit de grootste luister 389
Parigrahah Wie Hem kent ziet Hem overal 420
Parjanyah Regenwolk 810
Paryavasthitah Aanwezig op alle plaatsen 931
Pavanah Hij zuivert alles 291
Pavitram Hij geeft zuiverheid van hart 62
Peshalah Uiterst zacht 916
Poenarvasoeh Het innerlijk Zelf van alle wezens 150
Poendariekaakshah Hij wordt gevonden in het hart 111
Poenyah Heilig, uiterst zuiver 667, 925
Poenyakiertih Van heilige faam 688
Poenyashravanakiertanah Wie zijn glorie aanhoort en bezingt, verwerft verdienste 922
Poeraatanah Hij bestond zelfs vóór de tijd 496
Poerandarah Hij vernietigt alle steden (bewustzijnstoestanden) 335
Poerayitaa Vervuller 666
Poernah Volledig 665
Poeroejit Overwinnaar van vele vijanden 506
Poeroesattamah Groter dan het grootste 507
Poeroeshah Bewustzijn, wat verblijft in de stad (het lichaam), wat bestond vóór alle schepselen 14, 406
Poeroeshottamah Hoogste bewustzijn 24
Poeshkaraakshah Hij heeft ogen als een lotus 40, 556
Poeshpahaasah Hij schittert als een opengebloeide bloem 952
Poeshtah Altijd volwaardig 392
Poetaatmaa Zuiver Zelf 10
Praagvamshah Zijn voorgeslacht is het oudste 645
Prabhavah Luisterrijke oorsprong 34
Prabhoeh Heer, meester 35, 299
Prabhoetah Altijd volledig 60
Pradhaanapoeroesheshvarah Heer van de schepping en het bewustzijn 20
Pradyoemnah Van onmetelijke rijkdom 640
Pragrahah Houder van de teugels 760
Prajaabhavah Bron van alle wezens 89
Prajaagarah Altijd wakker 953
Prajaapatih Vader van alle wezens 69, 197
Prakaashanah Hij verlicht alles 274
Prakaashaatmaa Zelf lichtend 276
Praamshoeh Reus 153
Praanabhrit Heerser over alle Praana 961
Praanadah Schenker van Praana 65, 321, 408, 956
Praanah Hij is het leven 66, 320, 407
Praanajievanah Onderhouder van de levensadem 962
Praananilayah Alle levenskracht is in Hem gevestigd 960
Pramaanam Bewijs 426, 959
Pramodanah Vol van zaligheid 525
Pranavah Hij is OM 409, 957
Prapitaamahah Vader van de Vader van alle wezens 970
Prasannaatmaa Het altijd zuivere Zelf 237
Prataapanah Het licht in de zon en de maan 277
Pratardanah Vernietiger 59
Prathitah Zijn glorie is over de hele wereld verspreid 319
Pratishthitah Hij is zijn eigen basis 326
Pratyayah Hij is Bewustzijn 93
Prietivardhanah Hij schept extase 875
Prithoeh Aldoordringend 410
Priyaarhah Onze liefde waardig 872
Priyakrit Hij beoogt het welzijn van degenen die Hem beminnen 874
Raamah Hij is genade 394
Rakshanah Beschermer 928
Ranapriyah Hij houdt van de strijd 684
Rathaangapaanih Houder van de teugels 998
Ratnagarbhah Moederschoot van alle juwelen 473
Ratnanaabhah Zijn navel is een juweel 793
Ravih Zon (onderhouder van de kringloop) 881
Ravilochanah Zijn ogen zijn de zon 885
Riddhah Hij zelf werd het heelal, Hij is in alle voorspoed 278, 351
Ritoeh Heer van de tijd 416
Roechiraangadah Hij draagt prachtige schonderbeschermers (is een koning) 945
Roedrah Hij doet mensen wenen 114
Rohitah Vis (hij is stilte) 364
Saattvataampatih Heer van alle evenwichtige mensen 512
Saattvikah Vol van Sattva 868
Sadaamarshie Hij vergeeft vele misstappen 893
Sadaayogie Eeuwige Yogi 165
Sadbhoetih Van grote glories 702
Sadgatih Doel van zoekers 699
Saadhoeh Hij gedraagt zich altijd rechtvaardig 243
Saakshie Getuige 15
Saama Heer van de Saama Veda 576
Saamagah Zanger van de Saamaliederen 575
Saamagaayanah Hij zingt de Saamaliederen 986
Sahah Hij i3 geduld zelf 368
Sahasrajit Hij overwint duizenden 306
Sahasraakshah Hij heeft duizend ogen 226
Sahasraamshoeh Hi j heeft duizend stralen 483
Sahasraarchih Hij schittert niet duizend stralen 826
Sahasramoerdhaa Hij heeft duizend hoofden 224
Sahasrapaat Hij heeft duizend voeten 227
Sahishnoeh Hij is vergevensgezind, edelmoedig en verheven boven tegenstellingen 144, 565
Samaatmaa Gelijk in allen 107
Samaavartah Hij doet het wiel van de schepping draaien 773
Samah Altijd gelijk 109
Samayagnyah De eredienst die Hij vraagt is gelijkmoedigheid 356
Sambhavah Bron van het geschapene 31
Samgrahah Hij draagt alles in zichzelf 158
Samiehanah Hij wil altijd het beste 444
Samieranah Levensadem van alle wezens 223
Samitinjayah Altijd de overwinnaar 362
Samkarshanochyoetah Namen en vormen verdwijnen in Hem 552
Samksheptaa Hij verlaat nooit degenen die Hem vereren 598
Sammitah Wijzen zien Hem als zichzelf 108
Samnyaasakrit Hij is het die onthechting schenkt 580
Sampramardanah Hij jaagt op ondeugden 231
Samsthaanah Einddoel 386
Samvatsarah Hij is het jaar (verblijfplaats van alle wezens), Heer van de tijd 91, 422
Samvritah Gesluierd 230
Sanaat Beginloos en eindeloos 896
Sanaatanatamah Alleroudst 897
Sandhaata Grote regelaar 201
Sandhimaan Genieter 202
Sannivaasah Verblijfplaats van degenen die de Waarheid kennen 706
Santah Zijn schoonheid is zichtbaar in goede mensen 929
Saptaidhaah Hij schittert met zeven tongen 828
Saptajihvah Hij brandt met zeven tongen 827
Saptavaahanah Hij rijdt op zeven paarden 829
Sargah Hij schiep het heelal uit zichzelf 159
Sarvadarshanah Hij ziet alles 94
Sarvadarshie Hij kent alles 451
Sarvaadih Begin van alles 99
Sarvaasoenilayah Verblijfplaats van alle levenskracht 710
Sarvadrigvyaasah Hij schept vele wijzen 572
Sarvadrik Ziener van alles 199
Sarvagah Aldoordringend 123
Sarvagnyah Alwetend 453, 815
Sarvah Alles 25
Sarvakaamadah Hij vervult alle begeerten 851
Sarvalakshanalakshanyah Hij wordt gekend door allerlei bewijsmethodes 360
Sarvapraharanaayoedhah Overwinnaar van allen 1000
Sarvasahan Drager van het heelal 863
Sarvashastrabhritaamvarah Niemand is beter bewapend 759
Sarvatashchakshoeh Hij heeft overal ogen 625
Sarvatomoekhah Hij richt zijn aangezicht naar alle zijden 816
Sarvavaagieshvareshvarah Heer van de Heer van de spraak (Bewustzijn aan de basis van de geest en de spraak) 802
Sarvavidbhaanoeh Alwetend en stralend 124
Sarvavijjayie Alwetend en glorierijk 799
Sarvayogavinissritah Vrij van alle contacten (er is niets wat Hij niet is) 103
Sarveshvarah Heer van alles 96
Sat Zijn 478
Sataamgatih Doel van degenen die de Waarheid zoeken, doel van goede mensen 184, 450
Satkartaa Hij vereert de wijzen 241
Satkiertih Zijn roem is zuiver 622
Satkritah Aanbeden door goede mensen 242
Satkritih Van goede daden 700
Satparaayanah Doel van degenen die de Waarheidkennen 703
Satpathaachaarah Standaard van alle volmaaktheid 955
Satram Beschermer van het goede 449
Sattaa Zonder weerga 701
Sattvasthah Hij verblijft in Sattva 487
Sattvavaan Moedig en onverschrokken 867
Satyadharmaa Altijd waarachtig 529
Satyadharmaparaakramah Voorvechter van waarheid en rechtvaardigheid 289
Satyadharmaparaayanah Verblijfplaats van waarheid en rechtvaardigheid 870
Satyah Waarheid 106, 212, 869
Satyamedhah Zijn intellect faalt nooit 755
Satyaparaakramah Waarheid, in actie 213
Satyasandhah Zonder dualiteit 510
Savah Zijn aard is offervaardigheid 727
Savitaa Zon (voortbrenger van het heelal) 884, 969
Shaantah Vrede 582
Shaantidah Schenker van vrede 587
Shaantih Vrede is zijn aard 584
Shaarngadhanvaa Drager van de boog 996
Shaashvatah Blijvend 56
Shaashvatasthaanoeh Eeuwig en standvastig 120
Shaashvatasthirah Eeuwig en onveranderlijk 627
Shaastaa Hij heerst over het heelal 206
Shabdaatigah Voorbij alle werelden 911
Shabdasahah De Schriften leiden tot Hem 912
Shaktimataamshreshthah Beste onder de machtigen 402
Shamah Rust 581
Shambhoeh Gever van voorspoed 38
Shankhabhrit Drager van de schelphoorn 993
Sharabhah Schitterend in alle lichamen 356
Sharanam Toevlucht 86
Sharierabhrit Hij voedt alle lichamen 349
Sharierabhoetabrit Onderhouder van de elementen van het lichaam 499
Sharma Hoogste zaligheid 87
Sharvah Hij vernietigt wat onvoorspoedig is 26
Sharvariekarah Hij schept duisternis 914
Shashabindoeh Hij is de maan 285
Shatamoertih Hij heeft talrijke vormen 723
Shataananah Hij heeft vele gezichten 724
Shataanandah Hij manifesteert zich als zaligheid 617
Shataavarttah Hij neemt ontelbare vormen aan 343
Shatroeghnah Vernietiger van vijanden 412
Shatroejit Overwinnaar van al zijn vijanden 820
Shatroetaapanah Vuur voor al zijn vijanden 821
Shaurih Hij is moed 340, 644
Shikhandie Hij draagt een pauwenveer (is een koning) 311
Shipivishtah Hij drinkt water (Hij is de zon) 273
Shishirah Koelte 913
Shishtakrit Heerser 250
Shishteshtah Hij wordt bemind door alle wijzen en Hij bemint alle wijzen 310
Shivah Zuiver, voorspoedig 27, 600
Shoebhaangah Van onovertroffen schoonheid 566, 782
Shoebhekshanah Zijn blik brengt geluk 393
Shoechih Altijd zuiver 155, 251
Shoechishravaah Hij heeft mooie en aangename namen, Hij heeft goede oren (Hij is de Luisteraar in alle oren) 118
Shoenyah Leegte 743
Shoerah Hij is moedig 339
Shoerajaneshvarah Bron van kracht 645
Shoerasenah Hij beschikt over heldhaftige legers 704
Shokanaashanah Hi j verdrijft de zorgen van degenen die Hem vereren 632
Shramanah Hij vervolgt wereldlijkheid 853
Shreshthah Luisterrijkste 68
Shreyah Hij is de weg en het doel 612
Shriedah Hij geeft Shrie (weelde) 605
Shriedharah Drager van Shrie 610
Shriegarbhah Oorsprong van Shrie 376
Shriekarah Schenker van Shrie 611
Shriemaan Altijd samen met Shrie 22, 178, 220, 613
Shriemataamvarah Beste onder degenen die Shrie bezitten 604
Shrienidhih Schatkamer van Shrie 608
Shrienivaasah Vaste verblijfplaats van Shrie, Hij manifesteert zich in degenen die Shrie bezitten 163, 607
Shriepatih Gemaal van Shrie 603
Shrieshah Heer van Shrie 606
Shrievaasah Verblijfplaats van Shrie 602
Shrievatsavakshaah Hij draagt het kenmerk van Shrie op zijn borst 601
Shnevibhaavanah Verdeler van Shrie 609
Shringie Hij heeft een hoorn (biedt bescherming) 797
Shroetisaagarah Oceaan van alle Schriften 264
Siddhah Volmaakt, Hij is volmaaktheid 97, 819
Siddhaarthah Hij bezit alle verworvenheden 252
Siddhasamkalpah Hij verlangt niet 253
Siddhidah Hij geeft wat men verlangt 254
Siddhih Doel 98
Siddhisaadhanah Hi j geeft zoekers kracht 255
Simhah Hij is een leeuw (grote vernietiger) 200, 488
Skandadharah Hij is de vader van Skanda 328
Skandah Hij is Skanda (degene die wordt uitgestuurd) 327
Soebhoejah Hij heeft mooie armen 265
Soedarshanah Hij kan overal worden waargenomen 417
Soedhanvaa Houder van de boog 567
Soeghoshah Van voorspoedige klank 458
Soehrit Vriend van al wat leeft 460
Soekhadah Hij geeft en verstoort het geluk 459, 889
Soekshmah Subtieler dan het subtielste 457
Soelabhah Gemakkelijk toegankelijk 817
Soelochanah Hij heeft de mooiste ogen 794
Soemedhaa Zuivere intelligentie 752
Soemoekhah Schoonheid is zijn aangezicht 456
Soendah Van onbegrensd mededogen 792
Soendarah Van ongeëvenaarde schoonheid 791
Soeparnah Hij heeft mooie vleugels, Hij is een gouden blad (Hij openbaarde de Schriften) 192, 855
Soeprasaadah Vol van genade 236
Soeraadhyakshah Voorzitter van de hemel 134
Soeraanandah Hoogste zaligheid 186
Soeraarihaa Vernietiger van vijanden 208
Soereshah Heer der goden 85
Soereshvarah Hij is de Heer van vrijgevige mensen 286
Soeroechih Zijn wil manifesteert zich als het heelal 878
Soeryah Zon (bron) 883
Soeshenah Hij heeft een prachtig leger 540
Soetantoeh Van prachtige manifestaties 784
Soetapaah Van grote Tapas (versterving) 195
Soevarnabindoeh Hij schittert als goud 800
Soevarnavarnah Goud van kleur 737
Soevierah Van goddelijke daden 944
Soevratah Van altijd zuivere gelofte, Hij neemt de voorspoedigste vormen aan 455, 818
Soeyaamoenah Behoeder van de Oepanishads 707
Somah Altijd samen met Oemaa 505
Somapah Hij is het die alle offers aanvaardt 503
Spashtaaksharah Hij wordt duidelijk aangeduid door de letter OM 279
Sragvie Hij draagt altijd een guirlande van welriekende bloemen 216
Srashtaa De schepper 588, 990
Staavarahsthaanoeh Standvastig en zonder beweging 427
Stavapriyah Aangeroepen door hymnen 680
Stavyah Voorwerp van alle lofspraak 679
Sthaanadah Hij geeft aan iedereen zijn juiste plaats 387
Sthaanoeh Pilaar (Hij is standvastig) 28
Sthavirodhroevah Beheerser van de tijd 54
Sthavishthah Grootste 53, 436
Sthirah Standvastig 203
Sthoelah Grof 838
Stoetih Hij is de daad van verering 682
Stotaa Hij looft en prijst 683
Stotram Hij is de hymne 681
Svaabhaavyah Oorzaakloze oorzaak 523
Svaamgah Hij is zijn eigen instrument 548
Svaapanah De slaap in alle wezens 465
Svaasyah Schitterend van aangezicht 844
Svadhritah Zijn eigen steun 843
Svakshah Hij heeft prachtige ogen 615
Svangah Hij heeft prachtige ledematen 616
Svasti Voorspoed 903
Svastibhoek Wie Hem ervaart vindt voorspoed 904
Svastidah Voorspoed is zijn geschenk 901
Svastidakshinah Zijn voorspoed is doeltreffend 905
Svastikrit Hij geeft en neemt voorspoed 902
Svavashah Onafhankelijk 466
Svayambhoeh Hij manifesteert zichzelf 37
Svayamjaatah Hij manifesteert zichzelf 986
Tarah Redder 338, 966
Taaanah Hij helpt zoekers oversteken 337
Tantoevardhanah Hi j waarborgt de voortzetting van de mensheid 785
Tat Dat 731
Tattvam Werkelijkheid 963
Tattvavit Kenner van de Werkelijkheid 964
Tejovrishah Heel en al licht 757
Tierthakarah Leraar 691
Toeshtah Altijd tevreden 391
Tridashadyakshah Heer van de drie stappen 535
Trikakoebdhama Basis van drie streken (waken, dromen, slapen) 61
Trilokaatmaa Het Zelf van de drie werelden 646
Trilokadhrik Onderhouder van de drie werelden 751
Trilokeshah Heer van de drie werelden 647
Tripadah Hij neemt drie stappen 534
Trisaamaa Verheerlijkt in de Saama Veda 574
Trivikramah Een zoeker moet drie stappen zetten om Hem te vinden (vereenzelviging met de onbewuste, onderbewuste en bewuste geest opgeven) 530
Tvashtaa Hij verkleint (herleidt enorme massa's energie tot één atoom) 52
Vaachaspatirayonijah Meester van alle kennis, niet geboren uit een moederschoot 573
Vaachaspatiroedaaradhieh Hij heeft met grote welsprekendheid, intelligentie en edelmoedigheid de wetten van het leven beschreven (in de Schriften) 217
Vaagmie Alles getuigt van zijn glorie 267
Vaajasanah Gever van alle voedsel 796
Vaamanah Dwerg (Hij verblijft in het hart) 152
Vaaroenah Zoon van Varoena (Hij is het licht) 554
Vaasavaanoejah Hij is de jongere broer van de geest (Hij ontstaat als spirituele impuls in de geest) 322
Vaasoedevah Hij verblijft in alle wezens als hun licht en leven, alomtegenwoordig 332, 695, 709
Vaayoeh Hij is lucht (onmisbaar) 414
Vaayoevaahanah Hij beweegt in de wind 331, 856
Varaangah Hij heeft lieflijke ledematen 739
Varaarohah Luisterrijkste bestemming 121
Vahnih Vuur 233
Vaidyah Grootste dokter 164
Vaikhaanah Hij graaft door de aarde 987
Vaikoenthah Hl j waakt erover dat zoekers niet verdwalen 405
Vamshavardhanah Hij vermenigvuldigt en vernietigt zijn nageslacht 646
Vanamaalie Hij draagt altijd een guirlande (de natuur is zijn guirlande) 561
Varadah Hij geeft het allerbeste 330
Vardhamaanah Hij groeit altijd 262
Vardhanah Hij onderhoudt de hele schepping 261
Varoenah Zon 553
Vashatkaarah Er wordt aan Hem geofferd 3
Vasoedah Hij schenkt echte rijkdom 269
Vasoeh Alles verblijft in Hem, Hij verblijft in alles, voor allen een toevlucht 104. 270, 696
Vasoemanaah Zijn geest is zuiver, alomtegenwoordig 105. 697
Vasoepradah Schenker van alle rijkdom (verlichting, de grootste rijkdom) 693, 694
Vasoeretaah Van gouden essentie 692
Vatsalah Hij bemint wie Hem zoekt 471
Vatsarah Alles leeft in Hem 470
Vatsie Vader 472
Vedaangah De Vedas zijn zijn delen 130
Vedah Hij geeft kennis van de Werkelijkheid, omdat Hij die zelf is 127
Vedavit Hij kent de Vedas 128, 131
Vedhaah Schepper van het heelal 547
Vedyah Kennis waardoor men alles kent 163
Vegavaan De snelste 371
Vibhoeh Hij manifesteert zich in een eindeloze reeks van vormen, al doordringend 240, 680
Vidaaranah Hij vernietigt onrechtvaardigheid 464
Vidhaataa Hij beschikt van alles de basis 44, 484
Vidheyaatmaa Hij leeft in het Zelf en alleen liefde kan Hem bevelen 621
Vidishah Enig in zijn vrijgevigheid 938
Vidvattamah Zijn wijsheid is de grootste 920
Vierabaahoeh Hij heeft machtige armen 463
Vierah Held 401, 643, 658
Vierahaa Vernietiger van machtige helden, verlosser 166, 741, 927
Vietabhayah Zonder vrees 921
Vihaayasagatih Hij beweegt in de ruimte 676
Vijayah Overwinnaar 147
Vijitaatmaa Wie zijn zinnen beheerst, vindt Hem in zichzelf 620
Vikartaa Hij schept een oneindige verscheidenheid 381
Vikramah Hi j rijdt op de geest 78
Vikramie Moedig, Hij reist snel 75, 909
Viksharah Onvergankelijk 363
Vimoektaatmaa Het altijd vrije Zelf 452
Vinayah Hij vernedert hoogmoed 508
Vinayitaasaakshie Hij ziet of nederigheid echt is 514
Viraamah Volmaakte rustplaats 395
Virajah Zonder passie 396
Virochanah Schitterend in vele vormen 882
Vishamah Ongeëvenaard 742
Vishishtah Hij is in ieder wezen het edelste en het heiligste 249, 309
Vishnoeh Aldoordringend 2, 258, 657
Vishodhanah Grote zuiveraar 637
Vishoeddhaatmaa Zuiver Zelf 636
Vishokah Zorgeloos 631
Vishraamah Hij is rust 424
Vishroetaatmaa Zelfheid van alle dingen 207
Vishvabaahoeh Hij heeft vele handen 316
Vishvabhoek In Hem verdwijnt alle veelvoudigheid 239
Vishvadakshinah De handigste 425
Vishvadhrik Basis van het heelal 238
Vishvakarmaa Schepper van het heelal 50
Vishvaksena Almachtig 125
Vishvain Universeel 1
Vishvamoertih Het heelal is zijn vorm 717
Vishvaretaah Zaad van het heelal 88
Vishvaatmaa Zelf van het heelal 225
Vishvayonih Moederschoot van het heelal, oorzaak van de wereld en met de wereld als oorzaak 117, 149
Vistaarah Allesomvattend 426
Viviktah Altijd alleen 263
Vriddhaatmaa Het oude Zelf 352
Vrikshah Hij is een boom 555
Vnshaahie hij bepaalt het resultaat van alle daden 256
Vrishaakapih Behoeder van Dharma 101
Vrishaakritih Zijn vorm is Dharma 113
Vrishabhah Hij bepaalt ieders Dharma 257
Vrishabhaakshah Mi j ziet overal Dharma 594
Vrishah Hij is het Zelf (wezenlijk Dharma) 313
Vrishakarmaa Al zijn daden zijn in overeenstemming met Dharma 112
Vrishaparvaa Ladder naar Dharma 259
Vrishapriyah Hij verheugt zich in Dharma 595
Vrishodarah Zijn buik is de regen (Hij is de bron van alle creativiteit) 260
Vyaadishah Enig is zijn kracht om te bevelen 939
Vyaalah Slang (Hij kan niet worden benaderd) 92
Vyaapie Aldoordringend 467
Vyaaptah Aldoordringend 413
Vyagrah Vervuller van alle begeerten 762
Vyaktaroepah Hij manifesteert zich als extase 305
Vyavasaayah Vastberaden 384
Vvavasthaanah Basis 385
Yadoeshreshthah Hij manifesteerde zich als Shrie Krishna 705
Yagnyaangah De zaken die worden gebruikt in Yagnya zijn zijn ledematen 974
Yagnyaantakrit Schenker van de vruchten van Yagnya 961
Yagnyabhoek Ontvanger van alle Yagnyas 979
Yagnyabhrit Hij helpt Yagnyas tot een goed einde brengen 976
Yagnyagoehyam Hij is de Waarheid die door alle Yajnas wordt gezocht 982
Yagnyah Yagnyas zijn zijn vorm, zijn aard is Yagnya 445, 971
Yagnyakrit Uitvoerder van alle Yagnyas 977
Yagnyapatih Heer van alle Yajnas 972
Yagnyasaadhanah Vervuller van Yagnyas 980
Yagnyavaahanah Zijn Yagnyas zijn in overeenstemming met de Schriften 975
Yagnyie Enige genieter van alle Yagnyas 976
Yajvaa Volmaakt in Yagnya 973
Yamah Hij verblijft in ieders hart 162
Yat Datgene 730
Yoegaadikrit Schepper van de tijd 300
Yoegaavartah Kracht achter het verloop van de tijd 301
Yogah Hij kan worden gekend door Yoga 18
Yogavidaamnetaa Hij leidt de activiteiten van Yogis 19
Yogie Hij kan worden gerealiseerd door Yoga 849
Yogieshah Koning van de Yogis 850