The Divine Life Society
Afdeling Aalst


SHRIE SHIVAANANDA ASHTOTTARASHATA NAAMAAVALIH

De Hymne van de 108 Namen van Goeroedev Swami Sivananda

1. OM Omkaara-roepaaya Namah
2. OM Sadgoerave Namah
3. OM Saakshaachchhankara-roepadhrite Namah
4. OM Shivaanandaaya Namah
5. OM Shivaakaaraaya Namah
6. OM Shivaashayani-roepakaaya Namah
7. OM Hrishikesha-nivaasine Namah
8. OM Vaidyashaastra-vishaaradaaya Namah
9. OM Samadarshine Namah
10. OM Tapasvine Namah
11. OM Prema-roepaaya Namah
12. OM Mahaamoenaye Namah
13. OM Divya-jievana-sangha-pratishthaatre Namah
14. OM Prabodhakaaya Namah
15. OM Gietaananda-svaroepine Namah
16. OM Bhaktigamyaaya Namah
17. OM Bhayaapahaaya Namah
18. OM Sarvavide Namah
19. OM Sarvagaaya Namah
20. OM Netre Namah
21. OM Trayiemaarga-pradarshakaaya Namah
22. OM Vairaagya-gnyaana-nirataaya Namah
23. OM Sarvaloka-hitotsoekaaya Namah
24. OM Bhavaamaya-prashamanaaya Namah
25. OM Samaadhigrantha-kalpakaaya Namah
26. OM Goenine Namah
27. OM Mahaatmane Namah
28. OM Dharmaatmane Namah
29. OM Sthitapragnyaaya Namah
30. OM Shoebhodayaaya Namah
31. OM Aananda-saagaraaya Namah
32. OM Saaraaya Namah
33. OM Gangaa-tieraashrama-sthitaaya Namah
34. OM Vishnoedevaananda-datta-brahmagnyaana-pradiepakaaya Namah
35. OM Brahmasoetropanishad-aanglabhaashya-prakalpakaaya Namah
36. OM Vishvaanandacharanayoegma-sevaajaata-soeboeddhimate Namah
37. OM Mantra-moertaye Namah
38. OM Japaparaaya Namah
39. OM Tantragnyaaya Namah
40. OM Maanavate Namah
41. OM Baline Namah
42. OM Oemaaramana-paadayoegma-satataarchana-laalasaaya Namah
43. OM Parasmai-jyotishe Namah
44. OM Parasmai-dhaamne Namah
45. OM Paramaanave Namah
46. OM Paraatparaaya Namah
47. OM Shaanta-moertaye Namah
48. OM Dayaa-saagaraaya Namah
49. OM Moemoekshoe-hridayasthitaaya Namah
50. OM Aanandaamrita-samdogdhre Namah
51. OM Appayyakoela-diepakaaya Namah
52. OM Saakshibhoetaaya Namah
53. OM Raaja-yogine Namah
54. OM Satyaananda-svaroepine Namah
55. OM Agnyaanaamaya-bheshajaaya Namah
56. OM Lokoddhaarana-panditaaya Namah
57. OM Yogaananda-rasaasvaadine Namah
58. OM Sadaachaara-samoejjvalaaya Namah
59. OM Aatmaaraamaaya Namah
60 OM Shrie-goerave Namah
61. OM Sachchidaananda-vigrahaaya Namah
62. OM Jievanmoektaaya Namah
63. OM Chinmayaatmane Namah
64. OM Nishtraigoenyaaya Namah
65. OM Yatieshvaraaya Namah
66. OM Advaitasaara-prakata-veda-vedaanta-tattvagaaya Namah
67. OM Chidaananda-janaahlaada-nrityagieta-pravartakaaya Namah
68. OM Navienajana-santraatre Namah
69. OM Shrie-brahmamaarga-pradarshakaaya Namah
70. OM Praanaayaama-paraayanaaya Namah
71. OM Nitya-vairaagya-samoepaashritaaya Namah
72. OM Jitamaayaaya Namah
73. OM Dhyaanamagnaaya Namah
74. OM Kshetra-gnyaaya Namah
75. OM Gnyaana-bhaaskaraaya Namah
76. OM Mahaa-devaadi-devaaya Namah
77. OM Kalikalmasha-naashanaaya Namah
78. OM Toeshaarashaila-yogine Namah
79. OM Kotisoerya-samaprabhaaya Namah
80. OM Moenivaryaaya Namah
81. OM Satyayonaye Namah
82. OM Paramapoeroeshaaya Namah
83. OM Prataapavate Namah
84. OM Naama-sankiertanotkarsha-prashamsine Namah
85. OM Mahaadyoetaye Namah
86. OM Kailaasayaatraa-sampraapta-bahoesamtoeshtachetase Namah
87. OM Chatoessaadhana-sampannaaya Namah
88. OM Dharmasthaapana-tatparaaya Namah
89. OM Shiva-moertaye Namah
90. OM Shivaparaaya Namah
91. OM Shishteshtaaya Namah
92. OM Shivekshanaaya Namah
93. OM Chatoeranta-medinievyaapta-soevishaala-yashodayaaya Namah
94. OM Satyasampoerna-vignyaana-soetattvaika-soelakshanaaya Namah
95. OM Sarvapraanishoe-samjaata-bhraatribhaavaaya Namah
96. OM Soevarchalaaya Namah
97. OM Pranavaaya Namah
98. OM Sarva-tattva-gnyaaya Namah
99. OM Soegnyaanaamboedhi-chandramase Namah
100. OM Gnyaana-gangaa-srotasnaana-poetapaapaaya Namah
101. OM Soekhapradaaya Namah
102. OM Vishvanaatha-kripaa-paatraaya Namah
103. OM Shishya-hrittaapa-taskaraaya Namah
104. OM Kalyaanagoena-sampoernaaya Namah
105. OM Sadaashiva-paraayanaaya Namah
106. OM Kalpanaarahitaaya Namah
107. OM Vieryaaya Namah
108. OM Bhagavad-gaanaloloepaaya Namah

OM Shrie Sadgoeroe Shivaananda Svaamine Namah
OM Namo Bhagavate Shivaanandaaya

Vertaling van de grondvorm of onverbogen vorm van de Namen

De Namen worden gereciteerd in de datief. De betekenis van de eerste Mantra is dus: "Degene die de vorm van de letter OM is, gegroet." De diepere betekenis van Namah (gegroet) is: niet (na) dit kleine ikje (mah), maar die Absolute Werkelijkheid. Het is duidelijk dat in de Goeroe niet de menselijke vorm wordt vereerd, maar het Absolute dat hij vertegenwoordigt.

1. Hij is de vorm van de letter OM
2. Hij is een spirituele leraar
3. Hij is in wezen de vorm van Shiva zelf
4. Hij is meester Shivaananda
5. Hij is een belichaming van Shiva
6. Hij openbaart de vorm van Shiva
7. Hij verblijft in Rishikesh
8. Hij is een expert in de geneeskunde
9. Hij heeft een gelijkmoedige visie
10. Hij is van grote versterving
11. Hij is de vorm van liefde
12. Hij is een grote wijze
13. Hij is de stichter van The Divine Life Society
14. Hij is de grote opwekker
15. Hij belichaamt de zaligheid van de Bhagavad Gietaa
16. Hij kan worden benaderd door devotie
17. Hij is de vernietiger van angst
18. Hij is alwetend (hij bezit de kennis van de Kenner)
19. Hij is de alomtegenwoordige
20. Hij is een leider
21. Hij legt de drie paden (Karma, Bhakti, Gnyaana) uit
22. Hij is gevestigd in onthechting en wijsheid
23. Hij heeft het welzijn van alle werelden op het oog
24. Hij geneest de ziekte van geboorte en dood (dit zintuiglijk bestaan)
25. Hij schreef een boek over Samaadhi
26. Hij is getooid met goddelijke eigenschappen
27. Hij is groot van ziel
28. Hij belichaamt Dharma (rechtvaardigheid)
29. Hij staat vast in Bewustzijn
30. Hij is (in alle dingen) van voorspoedig begin
31. Hij is een oceaan van zaligheid
32. Hij is het wezenlijke van alle wezens
33. Hij verblijft op de oever van de Ganges
34. Hij schittert met de kennis van het Absolute hem overgedragen door zijn Sannyaasa Goeroe Swami Vishnoedevananda (van Kailaash Aashram) (Zie voor dergelijke namen: "'Onthoud.Vergeet.'Portret van een Yogi", onder Boeken on line)
35. Hij vertaalde de Brahma Soetras en de Oepanishads in het Engels
36. Hij bereikte echte wijsheid door de heilige voeten van Swami Vishvananda, zijn spirituele Goeroe, te dienen
37. Hij is een verpersoonlijking van Mantras
38. Hij is verdiept in Japa
39. Hij is een kenner van de Tantras
40. Hij is rijk aan menselijke eigenschappen
41. Hij is machtig
42. Hij vereert altijd graag de voeten van de Heer van Oemaa (Shiva)
43. Hij is het allesoverstijgend licht
44. Hij is de uiteindelijke, allesoverstijgende verblijfplaats
45. Hij is de ziel van zelfs het atoom
46. Hij overstijgt zelfs het transcendente
47. Hij is de vorm van vrede
48. Hij is een oceaan van mededogen
49. Hij verblijft in het hart van degenen die verlangen naar verlichting
50. Hij verwierf de nectar van de zaligheid
51. Hij is de ontsteker van de lamp die het geslacht van de wijze Appayya verlicht
52. Hij is het Zijn dat de getuige is
53. Hij is een grote Raaja Yogi
54. Hij is een belichaming van waarheid en zaligheid
55. Hij geneest de ziekte van onwetendheid
56. Hij is een expert in het redden van mensen
57. Hij proeft altijd de nectar van de zaligheid van Yoga
58. Hij schittert met nobel gedrag
59. Hij verheugt zich in zijn eigen Zelf
60. Hij is een vereerde Goeroe
61. Hij is een belichaming van Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid
62. Hij is bevrijd in dit leven zelf
63. Hij is zuiver Bewustzijn
64. Hij is zonder de drie goenas
65. Hij is vooraanstaand onder asceten
66. Hij ging diep in op de wijsheid van de Vedas en de Vedaanta en verklaarde de wijsheid van Advaita (non-dualisme)
67. Hij brengt grote vreugde onder de mensen met zijn extatisch gezang en dans
68. Hij is de verlosser van moderne mensens
69. Hij toont het pad naar het Absolute
70. Hij is altijd geïnteresseerd in praanaayaama
71. Hij zoekt altijd een toevlucht in de hoogste onthechting
72. Hij overwon Maayaa, de illusie
73. Hij is verzonken in de zaligheid van diepe meditatie
74. Hij kent de geheimen van het veld (de persoonlijkheid)
75. Hij is een zon van wijsheid
76. Hij is de God der goden
77. Hij vernietigt de onzuiverheden van deze ijzeren tijd (Kali Yoega)
78. Hij is de Yogi van de sneeuwpieken (Himaalayas)
79. Zijn schittering is gelijk aan de schittering van miljoenen zonnen
80. Hij is vooraanstaand onder asceten en wijzen
81. Hij is de bron van alle Waarheid
82. Hij is het hoogste Zijn
83. Hij is begiftigd met macht
84. Hij verheerlijkt het zingen van de goddelijke Namen
85. Hij is van een grote schittering
86. Hij vond grote voldoening in de bedevaart naar Kailaasa
87. Hij bezit de vier middelen tot verlossing
88. Hij wil Dharma opnieuw een plaats geven
89. Hij is de vorm van Shiva
90. Hij is altijd Shiva toegewijd als de Hoogste
91. Hij wordt geliefd door goede mensen
92. Hij bemint Shiva
93. Zijn faam verspreidde zich in de vier uithoeken van de wereld
94. Hij wordt gekenmerkt door waarheidsliefde, kennis en een inzicht in de Waarheid
95. Hij schiep een gevoel van broederlijkheid onder alle schepselen
96. Hij is stralend (van gezicht)
97. Hij is in wezen Pranava (OM)
98. Hij kent alle tattvas (geheimen van het heelal)
99. Hij is de maan voor de oceaan van wijsheid
100. Zijn zonden werden weggewassen door te baden in de Ganges van goddelijke wijsheid
101. Hij is de gever van geluk
102. Hij verwierf de genade van de Heer van het heelal (Shiva)
103. Hij steelt de aandoeningen uit het hart van zijn discipelen
104. Hij is vol van voorspoedige, goede eigenschappen
105. Hij aanbidt altijd Sadaashiva
106. Hij is vrij van alle inbeelding
107. Hij is een spirituele held
108. Hij is verdiept in het zingen van de lof van de Heer

OM Shrie Sadgoeroe Shivaananda Svaamine Namah
OM Namo Bhagavate Shivaanandaaya