The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


"This website contains some English items,
such as the songs of Swami Sivananda,
under the title Uit de Satsang"
Swami Sivanandaji          Swami Chidanandaji


    


 

Wat is Nieuw?

09-6-19

De president van "The Divine life society" heeft vandaag (09-06-2019) mahasamadhi bereikt... hij diende zowel Sri Swami Sivananda ji maharaj als Sri Swami Chidananda ji maharaj... een groot verlies voor de spirituele wereld en The Divine life society in het bijzonder...

Korte bio van Swami Vimalananda

29-5-19

28-5-19

 

 

28-5-19

Tijdschrift Juni 2019


25-4-18

Tijdschrift Mei 2019


 

24-4-19

De achttien Poeraanas vertellen het verhaal van India. Ze behandelen allerlei onderwerpen, zoals de schepping, de zondvloed, de herschepping, familiegeschiedenissen, tijdvakken, dynastieën enz. Poeraana betekent: wat bestaat sedert onheuglijke tijden.
De Bhagavata Poeraana vertelt het verhaal van Bhagavaan Shrie Krishna, de bezitter van alle bhagas of heerlijkheden. Hij is de beste en belangrijkste van alle Poeraanas. Men noemt hem “de rijpe vrucht gemaakt van de nectar van de wensvervullende boom van de Vedas, die uit de mond viel van een fijnproever als Shoeka (zoon van Vyaasa, de schrijver van de Poeraanas)”.
Ze beschrijft karmaloos handelen (naishkarmya) gebaseerd op spirituele kennis, verzaking en devotie.
In plaats van voetnoten zijn noodzakelijke toelichtingen tussen haakjes gezet.

De eerste acht hoofdstukken vindt je onder "Boeken van wijsheid" - "uit de Bhaagavata Poeraana" - "Eerste boek".

We hadden al enkel hoofdstukken, je vind ze op dezelfde plaats.

28-3-19

Tijdschrift April 2019


13-3-19

De evenwichtshoudingen

Het gaat over op één been staan. De meest bekende is de Boomhouding, Vrikshaasana. Je zet de linkervoetzool tegen de rechterdij of je legt hem in de rechterlies als je lenig genoeg bent. Daarna hetzelfde aan de andere zijde.

De vraag is: wat doe je met je handen? Je kunt ze in Namaskaaramoedraa of in Gnyaana- of Chinmoedraa houden.

Moedraa betekent: zegel. Het is in het Hindi een geldstuk of een bankbiljet. Het metaal van het geldstuk is niet veel waard en het papier van het bankbiljet al helemaal niets, maar toch hebben beide een waarde, omdat het waarmerk van de staat erop staat.

Lees verder op: De evenwichtshoudingen

04-3-19

Wat is Yoga?
Het antwoord dat me direct in gedachten komt, is: Yoga is een staat van genade. De geest kent allerlei staten. De geest is nu opgewekt. Het volgende ogenblik zit hij diep in de put. Hij doet je tobben. Hij zorgt ervoor dat je vijanden krijgt en vrienden verliest. Hij doet je liegen en bedriegen. Hij houdt je uit je slaap. Enzovoort. Niemand kan het ontkennen.

De klassieke definitie van Yoga is: Yogashchittavrittinirodhah. Yoga is het beheersen van de golven in de geest. Het woord beheersen (nirodha) geeft aan dat de staat van Yoga de vrucht is van veel oefening. Het is zoals met boter. De boter zit in de melk. Je kunt echter maar boter eten en gebruiken als je de melk laat stremmen en als je ze hebt gekarnd. Je kunt boter natuurlijk ook kopen in de winkel. Maar hoe dan ook, alles heeft zijn prijs, slechts de kaas in de muizenval is gratis, maar de arme muis kan het niet navertellen.

Lees verder op: Wat is Yoga?

29-2-19

De vraag van 1 miljoen

Wat is Yoga? Het woord zelf geeft het antwoord. Yoga is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel yoej, verenigen. Wat moet je verenigen? Je moet je verenigen met jezelf.

Als je er goed uitziet, vraagt niemand je iets. Als je er slecht of bedrukt uitziet, vraagt men je wat er scheelt. Dit betekent dat zich slecht en bedrukt voelen niet je natuurlijke staat is. Bekijk de foto van een wijze. Je ziet zaligheid op zijn gezicht. Sint-Franciscus van Sales zei: “Un saint triste, est un triste saint.” Als iemand van iets vindt dat het niet veel zaaks is, hoor je hem soms zeggen dat het maar een triestig geval is. Waarom zegt hij dat? Omdat hij er niet vrolijk van wordt. Met andere woorden, een triestige heilige is helemaal geen heilige. Heiligheid gaat altijd gepaard met vrolijkheid.

Lees verder op: De vraag van 1 miljoen

25-2-19

Tijdschrift Maart 2019


21-2-19

Hier sta ik en als ik mijn ogen sluit en probeer mijn bestaan te bevatten: "Ik", "Ik, "Ik", wat is dan de idee die zich opdringt? De idee van een lichaam. Ben ik dan slechts een combinatie van stoffelijke bestanddelen? De Vedas verklaren: "Neen." Ik ben een bewustzijn dat leeft in een lichaam. Ik ben niet het lichaam. Het lichaam zal sterven, maar ik zal niet sterven. Hier ben ik in dit lichaam; het zal afvallen, maar ik zal blijven leven. Ik heb ook een verleden. De ziel werd niet geschapen, want schepping betekent een samenstelling wat een zekere toekomstige ontbinding betekent. Als de ziel werd geschapen, moet ze ook sterven. Sommigen worden gelukkig geboren, genieten een volmaakte gezondheid, met een mooi lichaam, mentale kracht en er wordt in al hun behoeften voorzien. Anderen worden ongelukkig geboren, sommigen hebben geen handen of voeten, nog anderen zijn idioten en slepen zich doorheen een ellendig bestaan. Waarom, als ze allen werden geschapen, schept een rechtvaardige en genadige God de ene gelukkig en de andere ongelukkig, waarom is Hij zo partijdig? Het verandert de situatie niet in het minste te beweren dat degenen die in dit leven ongelukkig zijn gelukkig zullen zijn in een toekomstig leven. Waarom moet een mens zelfs hier ongelukkig zijn onder de heerschappij van een rechtvaardige en genadige God?

Lees verder op: Swami Vivekananda

31-1-19

DEHRADUN: Een 72-jarige Fransman, Pierre Reyniers, die zijn leven wijdde aan het dienen van melaatsen in Uttarakhand, stierf zondag 20 jan in een privéziekenhuis na het oplopen van de Varkensgriep. Op maandag vloog zijn zus naar Dehradun vanuit Frankrijk om zijn laatste riten uit te voeren.

27-1-19

Tijdschrift Februari 2019


27-12-18

Tijdschrift Januari 2019


23-11-18

Tijdschrift December 2018

26-10-18

Tijdschrift November 201822-10-18

28-09-18

Tijdschrift Oktober 2018


28-8-18

Tijdschrift September 2018


08-08-18

SONG OF REAL SAADHANAA

12-07-18

Zo sprak Gandhi

Die bezielende kracht van bewustzijn is God en aangezien niets anders dat ik waarneem met mijn zintuigen kan of zal blijven bestaan, bestaat alleen Hij. En is deze kracht goedwillig of kwaadwillig? Ik zie ze als volstrekt goedwillig, want ik kan zien dat te midden van de dood het leven standhoudt, dat te midden van de leugen de waarheid standhoudt, dat te midden van de duisternis het licht standhoudt. Daaruit leid ik af dat God leven, waarheid en licht is. Hij is liefde. Hij is het hoogste goed.

Lees verder op: Zo sprak Gandhi

10-07-18

Gezellen tot de Verlichting

Het spirituele pad dat leidt naar echte vrede, eeuwigdurende vreugde, goddelijke volmaaktheid, verlichting en verlossing begint met sadvichaara, juist onderzoek naar het waarom van ons verblijf hier op aarde en naar wat dit ding is dat men het leven noemt. Onze aanwezigheid, ons zijn en doen op deze planeet wordt leven genoemd. Wat is dit leven? Met welk doel zijn we hier?

Lees verder op: Gezellen tot de Verlichting

03-07-18

Een gezonde levenswijze
Een ongedisciplineerde geest veroorzaakt alle problemen. Op alle mogelijke manieren verpesten we ons leven door geen grenzen te bepalen. Ons lichaam, onze zintuigen zijn alle bezoedeld, overwerkt. Onze ogen zijn overwerkt door vóór de tv te zitten. Onze ogen zijn daarvoor niet bedoeld. Zelfs vogels keren terug naar hun nest als de zon ondergaat. Maar wij steken het licht aan als de zon ondergaat, kijken naar films of gaan uit tot 3 uur ’s nachts en slapen dan overdag. We verontreinigen onze maag door overeten, onze oren door allerlei soorten lawaai. Dit alles neemt onze energie weg. Daarom zeg ik: ‘Verander je levenswijze. Eet zuiver voedsel. Denk gezonde gedachten. Drink de juiste vloeistoffen.’ Als je een gezonde levenswijze hebt, kun je je organisme versterken en je weerstand herstellen.

Lees verder op: Het spirituele gedachtegoed

26-06-18

Hoe Ratnakaar Vaalmieki werd

Op zekere dag weigerde Ratnakaar doorgang aan de saptarshis. Maar ze weigerden tol te betalen. Ze gaven hem daarentegen een preek over het negatieve karma dat hij op zich laadde. Hij verdedigde zich met het argument dat hij de zorg had voor vrouw en kinderen. “Zullen zij bereid zijn uw karma te delen?” vroegen ze hem. Daar was hij vast van overtuigd. Maar de wijzen gaven hem de raad het hen toch eerst maar te vragen. Zijn vrouw antwoordde kortaf dat het zijn plicht was voor hen te zorgen en dat ze dus niet bereid waren zijn karma te delen. Haar bitse antwoord deed hem besluiten zijn leven te veranderen en zich aan de wijzen te onderwerpen. Ze zeiden dat de soevereine methode om aan zijn leven een andere wending te geven herhaling was van Raamanaama, de Naam van Raama.

Lees verder op: Hoe Ratnakaar Vaalmieki werd

18-06-18

Shaddarshanas
Hindoe India heeft zes orthodoxe filosofieën of shaddarshanas. Shat betekent zes. Darshana betekent zienswijze. Ze worden orthodox genoemd, omdat ze de autoriteit van de Vedas erkennen. De vier Vedas zijn de oudste geschriften. Veda is afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten en betekent: het weten. De Vedas zijn voor India wat de piramiden zijn voor Egypte.

Een van de zes darshanas is Saankhya. Saankhya betekent letterlijk: aantallen tellen. De grondlegger van de Saankhyadarshana is Kapila Moeni. In de Brahmaanda Poeraana staat geschreven: “Bhagavaan Naaraayana zal ons allen beschermen. De Heer van de wereld werd nu geboren op aarde als Kapilaachaarya (Kapila, de leraar).” Kapila was een grote Yogi. Hij was een autoriteit op het gebied van Saankhya en de Vedas. De Yogaschrift (Yogashaastra) zelf is gebaseerd op de Saankhyafilosofie van Kapila.

Lees verder op: Shaddarshanas

14-06-18

Mensen leven langer. Dat is juist. Maar bekijk ze: uitgezakte buiken, hoge ruggen, zorgelijke gezichten, vaak meer dood dan levend, op de been gehouden door pillen, bezig met het doden van de tijd, gekweld door de zinloosheid van hun bestaan. Het zou zozeer anders kunnen zijn, als we ons maar meer bewust waren van onze waardigheid.

De moderne media brengen de miserie van de hele wereld tot op onze schoot. Men zou er soms moedeloos van worden. De moeilijkheden waaraan mensen het hoofd moeten bieden, zijn een projectie van hun eigen geest. Toen ik in mei 1966 Swami Satchidananda tijdens zijn eerste bezoek een rondleiding gaf in onze stad kwamen we ook op het Vredeplein waar een monument in abstracte stijl staat. Swamiji vroeg wat het voorstelde. “Het is een oorlogsmonument.” Hij antwoordde: “De moderne kunst is zoals de moderne geest: verward.”

Lees verder op: Een andere koers

12-06-18

De ontmoeting tussen twee mensen op deze wereld wordt altijd teweeggebracht door het praarabdha karma van beiden (het karma dat verantwoordelijk is voor het huidige lichaam). Eens ze elkaar hebben ontmoet is de voortzetting van hun relatie in de vyaavaharische wereld (de zintuiglijke of praktische wereld) eveneens het resultaat van het praarabdha karma van beiden. Dit wordt duidelijk verklaard in het Sanaatana Dharma (de eeuwige religie) of het Vedische Dharma (wetten van de Vedas), in de volksmond het hindoeïsme genoemd. Zulke ontmoetingen tussen twee jievaatmaas (levende wezens), geboren als menselijke individuen op deze wereld, komen tot stand op verscheidene manieren, soms op heel bijzondere en eigenaardige manieren. Ik zal hier vertellen hoe ik in contact kwam met de verheven, gelukzalige persoonlijkheid, die in de wereld bekend staat als Papa Ramdas, alvorens mijn spirituele zoektocht te beëindigen aan de voeten van Goeroedev Shri Swami Sivanandaji Maharaj.

Lees verder op : Swami Chidananda doet Zijn Verhaal

8-06-18

7-06-18

De Oepanishads zijn de filosofische sluitstukken van de Vedas, de vier oude boeken van wijsheid, die lange tijd mondeling werden overgeleverd van Goeroe op leerling. Dit wordt de Goeroeparampara genoemd, de opvolging van Goeroes. Het is dank zij deze parampara en het geloof in de Goeroe dat de oude wijsheid de tijd kon overleven.

De Vedas werden op schrift gesteld door Krishna Dvaipaayana Vyaasa. Hij werd Krishna genoemd wegens zijn donkere huidskleur. Krishna betekent immers: zwart. Hij wordt Dvaipaayana genoemd, omdat hij werd verwekt op een eiland (dvipa) in de Yamoenaa door de Vedische rishi Paraashara bij Satyavatie, de overgrootmoeder van de Paandavas en de Kauravas.

Vyaasa betekent: scribent; iemand die alles zorgvuldig optekent. Hij dicteerde het Mahaabhaarata aan de god Ganesha in Badrinaath in de Himaalayas, een heilige plaats.

Lees verder op : De rijkdom van India

4-06-18

Concentratie is de zesde trede van het achtvoudige Yogapad van Maharshi Patañjali, die concentratie als volgt definieert in Boek III van zijn Yoga Soetra:

1. Deshabandhash chittasya dhaaranaa.
Concentratie is het houden van de geest op één plaats.

Deshabandhah: binden (bandha) op één plaats (desha); chittasya: van de geest; dhaaranaa: is concentratie.

In het volgende fragment van het Mahaabhaarata wordt op een interessante manier geïllustreerd wat concentratie is. Peter Brooks verwerkte deze passage in zijn zes uur durende film Mahaabhaarata uit 1989.

Lees verder op : Concentratie

28-5-18

Kevalaasana - Houding van de alleenheid
De naam
Kevala betekent: alleen.

Lees verder op : Kevalaasana 2

25-5-18

Tijdschrift Juni 2018